logo School Reviews

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chuyên đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Mã trường: BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) - PTIT

Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology

Thành lập năm: 1997

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Website: hcm.ptit.edu.vn

Giới thiệu chung Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chuyên đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.
Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…
Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Kỹ thuật điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2.  Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông , Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cơ quan Nhà nước và Xã hội.
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tập đoàn, phục vụ nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.
Tiến hành các hoạt động dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định về mặt khoa học công nghệ các dự án công trình của Tập đoàn, của Nhà nước và các thành phần kinh tế, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học.

BỘ PHẬN QUẢN LÝ:

Bộ phận quản lý có 05 phòng và 02 trung tâm, bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ, phòng Giáo vụ, phòng Công tác Sinh viên, phòng Kinh tế Tài chính, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Trung tâm Cơ sở vật chất & Dịch vụ. Lịch sử phát triển:

  • 07/9/1953    Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
  • 17/9/1966    Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (RIPT)
  • 08/4/1975    Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT)
  • 25/8/1988    Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 và 2 (PTIC)
  • 11/7/1997    Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm: Trung tâm Đào tạo B­ưu chính Viễn thông 1 và 2; Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bư­u điện.
  • 17/9/1997    Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
  • 22/3/1999    Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện

Định hướng phát triển -  CÁC LỢI THẾ CỦA HỌC VIỆN

Học viện thực hiện đồng thời cả hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động giáo dục đào tạo
Học viện được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị nghiên cứu đầu ngành và các đơn vị đào tạo, do vậy tiềm lực về khoa học công nghệ của Học viện là một thế mạnh. 
Mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin rộng lớn, trải khắp cả nước của VNPT chính là một phòng thí nghiệm ảo rất lớn, tạo môi trường để các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh và để cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tiếp cận với thực tiễn.
Có thị trường rất lớn và ổn định về đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kinh doanh, quản lý… 
Có thị trường rất lớn và ổn định về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. 
Được sự hỗ trợ về đầu tư sở vật chất, vay vốn, liên doanh liên kết… 
Có điều kiện để xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong và ngoài Tập đoàn
Được ban hành các cơ chế hoạt động cho Học viện gần với cơ chế của doanh nghiệp hơn so với cơ chế của các trường đại học/các Viện nghiên cứu khác
Học viện là đơn vị thành viên của Tập đoàn BCVT Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN

Chuyển đổi HV để góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, sứ mạng và nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Tập đoàn BCVT Việt Nam
Lấy nghiên cứu khoa học làm trọng tâm của mọi hoạt động; Lấy gắn kết nghiên cứu – đào tạo và sản xuất kinh doanh làm giải pháp cơ bản; Lấy sự khác biệt nằm trong doanh nghiệp mạnh của Nhà nuớc để phát huy năng lực cạnh tranh
Nhanh chóng nâng cao tiềm lực trong mọi mặt: kinh tế, công nghệ, con người, … để qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo
Tiếp cận và nắm bắt được các thay đổi để sớm trở thành một trong các đơn vị đi đầu của Việt Nam về KHCN, Giáo dục Đào tạo và trình độ quản lý
Gắn nghiên cứu  và đào tạo theo nhu cầu xã hội, bám sát thực hiện mạng lưới và thực tiễn doanh nghiệp
Hoạt động theo hướng đa ngành, đa nghề. Xác định rõ một số lĩnh vực, ngành nghề chủ đạo để tập trung đầu tư mũi nhọn tiến tới xác lập vị trí dẫn đầu
Chủ động mở rộng hoạt động tạo ra các nguồn thu khác để nâng cao tiềm lực cũng như đãi ngộ, nâng cao thu nhập cho người lao động
Nhanh chóng đổi mới mô hình và cơ chế để hội nhập quốc tế

Nguồn http://hcm.ptit.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục