logo School Reviews

Bộ Y Tế (MOH)

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 0246.273.2.273 |Fax:0243.8464.051

Website: http://moh.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ - CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273, Fax: 04.38464051, Email: byt@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Văn phòng Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273, Fax: 04.38464051, Email: byt@moh.gov.vn

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732397, Fax: 04.62732397, Email: ttkt@moh.gov.vn

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732434, Fax: 04.38464060, Email: bmte@moh.gov.vn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732279, Fax: 04. 62732279, Email: tbct@moh.gov.vn

Vụ Bảo hiểm y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 62732347, Fax: 04. 62732300, Email: baohiemyte@moh.gov.vn

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732367, Fax: 04. 62732269, Email: khtc@moh.gov.vn

Vụ Tổ chức cán bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732259, Fax: 04. 62732259, Email: tccb@moh.gov.vn

Vụ Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732201, Fax: 04. 62732239, Email: ht@moh.gov.vn

Vụ Pháp chế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732295, Fax: 04. 62732295, Email: pc@moh.gov.vn

Thanh tra Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732322, Fax: 04. 62732311, Email: ttb@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Cục Y tế dự phòng.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38430040, Fax: 04. 37367379, Email: dp@moh.gov.vn

Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37367128, Fax: 04. 38465732, Email: vaac@moh.gov.vn

Cục An toàn thực phẩm.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464489, Fax: 04. 38463739, Email: vfa@vfa.gov.vn

Cục Quản lý Môi trường y tế.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37368395, Fax: 04. 37368394, Email: mt@moh.gov.vn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732249, Fax: 04. 62732243

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62733082, Fax: 04. 62732289

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732247, Fax: 04.6273247

Cục Quản lý Dược.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464413, Fax: 04. 38234758, Email: qld@moh.gov.vn

Cục Công nghệ thông tin.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732091, Email: cntt@moh.gov.vn

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38435297, Fax: 04. 37474993, Email: webmaster@gofp.gov.vn

Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Địa chỉ: ngõ A36, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38234167, Fax: 04. 38232448, Email: hspi@hn.vnn.vn

Báo Sức khỏe và Đời sống.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461684, Fax: 04. 38443144

Tạp chí Y học thực hành.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22141439, Fax: 04. 38464098

Tạp chí Dược học.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461430, Fax: 04. 38463952

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục