logo School Reviews

Ca dao miêu tả về tính cách của con người - Phần 1

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Ca dao Tính cách con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Con ơi! Mẹ bảo con này,
Học buôn, học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười.
Dù no dù đói cho tươi,
Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan.
Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng.
Trước là đẹp mặt cho chồng,
Sau là họ mạc cũng không chê cười.
-----
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.
-----
Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.
-----
Đã sinh ra kiếp ở đời,
Trai thời trung hiếu đôi vai cho tròn.
Gái thời trinh trỉnh lòng son,
Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.
Trai lành gái tốt ra người,
Khuyên con trọng bấy nhiêu lời cho chuyên.
-----
Làm trai nết đủ năm đường,
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay.
Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.
Thức khuya dậy sớm chuyên cần,
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
-----
Con tài, lo láo, lo kiêu,
Con ngu thì lại lo sao kịp người.
-----
Uốn cây từ thuở còn non,
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.
Dạy con, dạy thuở còn thơ,
Dạy vợ, dạy thuở ban sơ mới về.
-----
Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằn nuôi lợn mà ăn lấy lòng.
-----
Bao giờ cá lý hóa long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.
-----
Cũng thì con mẹ con cha
Cành cao vun xới, cành la bỏ liều.
Cũng là con mẹ con cha,
Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.
-----
Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
-----
Đem chuông đi đấm nước người
Chẳng kêu cũng đấm ba hồi lấy danh.
-----
Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong chui vào.
-----
Làm người suy chín xét xa,
Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài.
-----
Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
-----
Trong lưng chẳng có một đồng,
Lời nói như rồng chúng chẳng buồn nghe.
Vai mang túi bạc kè kè,
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm.
-----
Anh em chín họ mười đời,
Hai người cũng có, chẳng rời nhau ra.
Chị em cùng khúc ruột rà,
Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời.
Những người đói rách tả tơi,
Rộng lòng đùm bọc những người sa cơ.
-----
Nâu sồng nào quản khen chê,
Khí thì cho sạch, rách thì cho thơm.
-----
Khó mà biết ở, biết lời,
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.
-----
Có cây mới có dây leo,
Có cột có kèo mới có đòn tay.
-----
Tham vàng bỏ đống gạch đầy,
Vàng thì ăn hết, gạch xây nên thành.
-----
Đói thì đầu gối phải bò,
Cái chân hay chạy cái giò hay đi.
-----
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn.
-----
Có khó mới có miếng ăn,
Không dưng ai dễ mang phần đến cho.
-----
Ai mà phụ nghĩa, quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.
-----
Ai ơi cứ ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.
-----
Người đời hữu tử vô sanh,
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm.
-----
Có tiền có hậu mới hay,
Có trồng cây đức mới dày nền nhân.
-----
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
-----
Sông sâu nước chảy đá mòn,
Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương.
-----
Nhân nghĩa là chúa muôn đời
Bạc tiền là khách qua chơi bây giờ.
-----
Muốn no thì phải chăm làm
Một hột thóc vàng, chín hột mồ hôi.
-----
Hạt tiêu nó bé nó cay
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền.
-----
Vàng sa xuống giếng khó tìm,
Người sa lời nói như chim sổ lồng.
-----
Ai ơi, gương bể khó hàn,
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm.
-----
Khăn chàm dãi nắng thời phai,
Bồ câu dãi nắng thời mài chẳng ra.
-----
Khi thương thì thương cả nhà,
Khi ghét thì muốn người ta ghét giùm
-----
Ngựa mạnh chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.
-----
Bị rách nhưng lại có vàng,
Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.
-----
Làm trai đi biển đi sông,
Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn.
-----
Vua Ngô ba mươi sáu tàn vàng,
Thác xuống âm phủ, chẳng mang được gì.
Chúa Chổm uống rượu tì tì,
Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô.
-----
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ.
-----
Thà rằng ăn bát cơm rau,
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời.
-----
Làm trai đứng ở trên đời,
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta.
Ghé vai gánh vác sơn hà,
Sao cho to mặt mới là trượng phu.
-----
Mật ngọt càng tổ chết ruồi,
Những lời cay đắng là nơi thật thà.
-----
Những người lúa đụn tiền kho
Ruột bằng chạc chỉn (sợi chỉ), miệng to bằng trời.
-----
Khi giàu chẳng có đỡ ai,
Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình.
-----
Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta bạc trước cho người tệ sau.
-----
Nước trong ai chẳng rửa chân,
Hoa thơm ai chả tới gần gốc cây.
-----
Khôn ngoan ba chốn bốn bề,
Đừng cho ai lấn, chớ hề lấn ai.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục