logo School Reviews

Ca dao miêu tả về tính cách của con người - Phần 2

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Ca dao Tính cách con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đừng tham của rẻ của ôi,
Những của đầy nồi là của chẳng ngon.
-----
Hay quần hay áo hay lời,
Mà chẳng hay người là của bỏ đi.
-----
Thà rằng ăn nửa quả hồng,
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè.
-----
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dành dễ nghe.
-----
Khôn thì trong trí lượng ra,
Dại thì học lỏm người ta bề ngoài.
-----
Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre.
Chuông khánh còn chẳng ăn chè,
Nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi.
-----
Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
-----
Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
-----
Màn treo, chiếu rách cũng treo,
Hương xông nghi ngút, củi rều cũng xông.
-----
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời.
-----
Thuyền đua bè sậy cũng đua,
Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.
-----
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.
-----
Người khôn ăn miếng thịt gà,
Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu.
Người dại ăn trái bồ nâu,
Ăn nói bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.
-----
Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề.
-----
Ở nhà nhất mẹ nhì con,
Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
-----
Kinh đô cũng có người rồ
Thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên.
-----
Cây cao thì gió càng lay
Càng cao danh vọng càng dày gian truân.
-----
Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.
-----
Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.
-----
Chớ thấy áo rách mà cười,
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ.
Áo dài chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài.
-----
Em ơi chị bảo em này,
Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.
-----
Gió đưa liễu yếu, mai oằn,
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
-----
Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm!
-----
Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe.
-----
Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm,
Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian.
-----
Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.
-----
Gái không chồng như nhà không nóc,
Trai không vợ như cọc long chân.
-----
Rượu ngon bất luận be sành,
Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.
-----
Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chả nồng,
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.
-----
Thế gian chuộng của, chuộng công,
Nào ai có chuộng người không bao giờ.
-----
Cuộc đời như cảnh phù du,
Sớm còn tối mất, công phu nhọc nhằn.
-----
Người đời khác nữa là hoa,
Sớm mất tối còn, nở ra lại tàn.
-----
Ai ơi, trẻ mãi ru mà,
Càng đo đắn lắm càng già mất duyên.
-----
Làm người mà chẳng biết suy,
Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.
-----
Làm người phải đắn phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
-----
Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì nửa thau.
-----
Đàn ông rộng miệng thì tài,
Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục