logo School Reviews

Ca dao về công việc - Phần 2

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Ca dao Công việc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Tre già anh để pha nan,
Lớn đan nong né, bé đan giần sàng.
Gốc thì anh để kê giường.
Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu, dưa
Làm ăn bảo quản sớm trưa
Hễ cần kiệm lắm là ăn thua nhiều.
-----
Tháng tư cơm gói ra hòn,
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai.
-----
Quê anh ngày tám tháng bam
Quay về làm rọ, quay ra đan lờ.
Nhờ trời mưa thuận gió hòa.
Lờ rọ bán được, cảnh nhà thêm vui.
-----
Một mình vừa chẻ vừa đan,
Lỡ lầm thì chịu phàn nàn cùng ai.
-----
Anh về Đập Đá, Gò Găng,
Để em dệt vải sáng trăng một mình,
Em về dệt vải trên khung,
Để em đọc sách cùng chung một đèn.
-----
Dâu cỏ nhỏ lá mà xinh,
Dâu tàu to lá nhưng mình không ưng.
-----
Dâu cỏ nhỏ lá chàng ơi,
Chẳng nên đi chọn những nơi dâu tàu.
-----
Ao to ta thả cá chơi,
Hồ rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà.
Quanh năm khách khứa trong nhà,
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu.
-----
Nhất to là giống gà nâu,
Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều.
-----
Nuôi gà phải chọn giống gà
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau.

-----

Lợn bột thì thịt ăn ngon,
Lợn nái thì đẻ lợn con cũng lời.
-----
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh,
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già.
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,
Mùa đông tháng giá dò dò làm sao!

-----
Trâu khỏe chẳng lọ cày trưa,
Mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền.
-----
Muốn cho lúa nảy bông to,
Cày sâu bừa kỹ phân tro cho nhiều.
-----
Gỗ nghiến anh để đóng cày,
Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa.
Răng bừa tám cái còn thưa,
Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống tơ.
-----
Được mùa cấy chớ phụ ngô khoai,
Đến năm thất bát lấy ai bạn cùng.
-----
Dưa gang một, chạp thì trồng,
Chiêm cấy trước tết thì lòng đỡ lo.
Tháng hai đi tậu trâu bò,
Cày đất cho ải mạ mùa ta gieo.
-----
Cơm ăn một bát sao no,
Ruộng cày một vụ sao cho đành lòng.
Sâu cấy lúa, cạn gieo bông,
Chẳng ươm được đỗ thì trồng ngô khoai.
-----
Khó nghèo cấy mướn gặt thuê,
Lấy công đổi của chớ hề lụy ai.
-----
Nhà em có vại cà đầy,
Có ao rau muống có đầy chĩnh tương.
Dầu không mỹ vị cao lương,
Trên thờ cha mẹ dướng nhường anh em.
Một nhà vui vẻ êm đềm,
Đói no tùy cảnh không buồn lụy ai.

-----

Ai ơi nhớ lấy lời này
Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm.
Nhờ trời hòa cốc phong đăng,
Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi.
Được mùa dù có tại trời,
Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.
-----
Trồng trầu đắp nấm cho cao.
Ghe cho sương nắng khỏi vào gốc cây.
Nửa năm bén rễ bén dây,
Khô dầu bã đâu bón tay cho liền.
-----
Một bên quần rộng áo dài,
Một bên cày cấy lấy khoai đổ bồ.
Hai bên em chuộng bên mô?
Hai bên em chuộng bên bồ khoai lang.
-----
Thân anh khó nhọc trăm phần,
Sáng đi ruộng lúa, tối nằm ruộng dưa.
Vội đi quên cả cơm trưa,
Vội về quên cả trời mưa ướt đầu.
-----
Em nay đi cấy đồng sâu,
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu nắng chang.
Chàng ơi! Có thấu chăng chàng,
Một bát cơm vàng biết mấy công lênh.
-----
Tháng hai cho chí tháng mười,
Năm mười hai tháng, em ngồi em suy:
Vụ chiêm em cấy lúa di
Vụ hè lúa dé, sớm thì ba giăng.
-----
Cực lòng thiếp lắm chàng ơi,
Kiếm nơi khuất tịch thiếp ngồi thiếp than.
Than vì cây lúa lá vàng,
Nước đâu mà tưới nó hoàn như xưa.
Trông trời chẳng thấy trời mưa,
Lan khô huệ héo thảm chưa hỡi trời!
-----
Rủ nhau bước xuống ruộng vàng,
Nơi lộng tiếng hát, nơi vang tiếng cười.
Những trông lúa chín mà vui,
Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay.
Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay,
Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về.
Bõ khi mưa nắng dãi dề,
Bõ công dậy sớm thữ khuya bấy chầy.
Trông cây ăn quả có ngày,
Đất kia không phụ công này mà lo.
-----
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng.
-----
Tháng giêng lúa mới chia vè,
Tháng tư lúa đã đỏ hoe đầy đồng.
Chị em đi sắp gánh gồng,
Đòn cân tay hái ta cùng ra đi.

-----

Trời mưa cho lúa chín vàng,
Cho anh đi gặt, cho nàng đem cơm.
Đem thời bát sứ mâm son,
Chớ đem mâm gỗ anh hờn kông ăn
-----
Lao xao gà gáy rạng ngày.
Vai vác cái cày tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu.
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?
-----
Sáng trăng giã gạo ngoài trời,
Cám nay phảng phất nhớ người đàng xa.
-----
Ngày thì đem thóc ra phơi,
Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay.
Một đêm là ba cối đầy,
Một tay xay giã, một tay giần sàng.
Tháng ba ngày tám rỗi ràng,
Làm sao đủ gạo mùa màng khỏi lo.
-----
Rạng ngày vác cuốc ra đồng.
Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu.
Ruộng dầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.
Việc làm chẳng quản nắng mưa
Cơm ăn đắp đổi muối dưa tháng ngày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Biết công kẻ cấy người cày mấy nao!
-----
Một mai trầu tốt bốc lên
Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô.
-----
Nữa mai lúa chín đầy đồng.
Gặt về, đập, sảy, bõ công cấy cày.
Trăng mờ vì đám mây che,
Em đây vất vả về nghề canh nông.
Trăng mờ có lúc lại trong,
Em đây vất vả đỉnh chung có ngày.
-----
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng.
Nước hết thì lấy gầu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quảy thêm.
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
-----
Văn thơ phú lục chẳng hay,
Trở về làng cũ học cày cho xong.
-----
Ta về ta rủ bạn ta,
Ruộng ta ta cấy vườn ta ta trồng.
Có làm thì hẳn có trông,
Can chi chầu chực mà mong của người.

-----

Bởi anh chăm việc canh nông,
Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài.
Ngày mùa tưới đậu trồng khoai,
Ngày ba tháng tám mới ngồi mà ăn.
-----
Công danh đeo đuổi mà chi,
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông.
Sớm khuya có vợ có chồng,
Cày sâu bừa kỹ mới mong được mùa.
-----
Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa,
Anh về, hoa đã được ba trăm nhành.
Một nhành là chín búp xanh,
Bán ba đồng một, để dành có nơi.
Bây giờ đến lúc thảnh thơi,
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu.
-----
Trâu ơi, ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công!
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
-----
Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.
-----
Tháng sáu, tháng bảy, khi vừa,
Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
Tháng tám lúa trổ đã đành,
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
Khó khăn làm mấy tháng trời,
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
Cắt rồi nộp thuế nhà công,
Từ rày mới được yên lòng ấm no.
-----
Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Nào cày nào cấy, già trẻ đua nhau.
Chim, gà, cá, lớn, cành cau,
Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê.
-----
Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
Đi làm ngoài đồng, sá kể cơm trưa…
-----
Khó thay công việc nhà quê,
Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai.
Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
Tháng riêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi.
Tháng năm gặt hái vừa rồi,
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.
-----
Mặt trời tang tảng rạng đông,
Chàng ơi! Trở dậy ra đồng kẻo mưa.
Phận hèn bao quản nắng mưa,
Cày sâu, bừa kỹ, được mùa có khi…

-----

Anh ơi! Cố chí canh nông,
Chín phần ta cũng dự trong tám phần.
Hay gì để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.
Tằm có lứa, ruộng có mùa,
Chăm làm, trời cũng đền bù có khi…

 

Sưu tầm 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục