logo School Reviews

Đại Học Hùng Vương

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống gần 60 năm.


Mã trường: THV - Đại Học Hùng Vương

Tên tiếng Anh: Hung Vuong University

Thành lập năm: 2003

Địa chỉ:

Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:
Cơ sở tại TP. Việt Trì: (02103) 993.369
Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 820.042

Fax:
Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.468
Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 714.069

Email: info@hvu.edu.vn

Website: www.hvu.edu.vn

Giới thiệu Trường Đại học Hùng Vương

Được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống gần 60 năm.

Đội ngũ cán bộ

Đến tháng 12 năm 2017, Trường có 484 cán bộ, viên chức, trong đó có: 2 GS, 14 PGS, 61 Tiến sĩ, 264 Thạc sĩ (62 người đang làm nghiên cứu sinh), 112 Kỹ sư, Cử nhân (27 người đang học thạc sỹ), 31 người trình độ khác.


      
Tổ chức bộ máy:

Hện nay, Trường có 02 cơ sở đào tạo (tại TP. Việt Trì và TX. Phú Thọ) với:

12 khoa (Kỹ thuật - Công nghệ; Toán - Tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Ngoại ngữ; Giáo dục Tiểu học và Mầm non; Nghệ thuật; Nông - Lâm - Ngư; Kinh tế & Quản trị kinh doanh; Thể dục thể thao; Tâm lý Giáo dục; Lý luận Chính trị);

 

09 phòng (Tổ chức Cán bộ; Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên; Đào tạo; Hành chính Tổng hợp; Quản trị Đời sống; Kế hoạch Tài chính; Hợp tác quốc tế; Khoa học & Công nghệ; Thanh tra - Pháp chế);

10 trung tâm (Ngoại ngữ - Tin học; Thông tin - Tư liệu - Thư viện; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Nghiên cứu Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu Giáo dục, Văn hóa & Nghệ thuật; Đảm bảo chất lượng; Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục; Phát triển Nhân lực quốc tế; Truyền thông, Kết nối doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên);

02 ban (Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý Ký túc xá);

01 trạm (Y tế).

Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương

"Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực".

Chức năng

- Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Hùng Vương thực hiện đào tạo trình độ sau đại học, đại học và các trình độ thấp hơn thuộc các lĩnh vực: Sư phạm, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch... nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Nhiệm vụ

- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có năng lực hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, đại học và các trình độ thấp hơn đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu

- Xây dựng Trường Đại học Hùng Vương trở thành cơ sở đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng ngang tầm với các trường đại học có uy tín ở khu vực trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, năng động; đội ngũ cán bộ giảng viên đủ năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học  giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Duy trì và phát triển quy mô đào tạo ổn định; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa quy trình đào tạo; mở rộng hoạt động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.  

- Tranh thủ các nguồn lực để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý, ứng dụng thực tế và các hoạt động khác của Trường.

- Mở rộng các quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước,  học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ về mọi mặt, phục vụ cho chiến lược phát triển nhà trường, đặc biệt trong chiến lược phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học.   

- Ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức.

 

Xem thêm thông tin tại: https://www.hvu.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục