logo School Reviews

Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ; đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động văn hóa xã hội.

Mã trường: KCC - Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ - CTUT

Tên tiếng Anh: Can Tho University of Technology

Thành lập năm: 1981

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Website: https://www.ctuet.edu.vn/

Giới thiệu: Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) giao chuẩn hóa cán bộ, nâng cao dân trí, thực hiện xã hội hóa giáo dục, đóng góp đáng kể vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Ngày 29 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Các quyết định có liên quan đến quá trình phát triển:

 • Quyết định số 363/QĐ.UBT.81, ngày 30 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.
 • Quyết định số 82/QĐ.UBT.87, ngày 14 tháng 4 năm 1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang.
 • Quyết định số 02/QĐ.UBT.88, ngày 06 tháng 01 năm 1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Đại học Tại chức tỉnh Hậu Giang
 • Từ năm 1992, chia tỉnh Hậu Giang thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, Trung tâm Đại học Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ.
 • Quyết định số 1674/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ: Là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ; đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động văn hóa xã hội khác, nhà trường đóng vai trò là nhân tố thúc đẩy, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Phấn đấu đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học có uy tín trong nước.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 • Đào tạo trình độ đại học, cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật công nghệ theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.
 • Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
 • Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường đủ về chất lượng và số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.
 • Tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.
 • Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn https://www.ctuet.edu.vn/

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục