logo School Reviews

Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Mã trường: NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Tên tiếng Anh: Foreign Trade University

Thành lập năm: 1960

Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.ftu.edu.vn

Giới thiệu Trường Đại học Ngoại thương

Là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mệnh   

Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm giao lưu học thuật và văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Tầm nhìn phát triển

Đến năm 2030, Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học tự chủ, theo định hướng nghiên cứu, nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu của khu vực. Trường bao gồm các trường trực thuộc, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường phổ thông chất lượng cao. Trụ sở chính của trường đặt tại Hà Nội, các phân hiệu đặt tại Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước và ở nước ngoài.

Trường bao gồm 16 Khoa: Khoa Sau Đại Học, Khoa K.Tế & Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế Quốc Tế, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Tiếng Anh Thương Mại, Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành, Khoa Luật, Khoa Cơ bản, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung Quốc, Khoa Tiếng Pháp.


Bao gồm 11 phòng ban: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Dự án, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Công tác Chính Trị sinh viên, Phòng TT & Quan hệ đối ngoại, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Thanh tra, Phòng Y tế.

Các trung tâm: Trung tâm Thông tin và Khảo thí, Trung tâm Phát triển Quốc Tế, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trung tâm Feretco, Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Trung tâm Vườn ươm không gian sáng tạo (FIIS).

Viện nghiên cứu: Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (iEIT)

Thông tin sẽ được cập nhật thêm

Nguồn:http://www.ftu.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục