logo School Reviews

Đại Học Quảng Nam

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ theo hướng đại học ứng dụng và thực hành; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và vùng Trung Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung.

Mã trường: DQU - Đại Học Quảng Nam - QNAMUNI

Tên tiếng Anh: Quang Nam University

Thành lập năm: 1997

Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam.

Tỉnh thành: Quảng Nam

Website: www.qnamuni.edu.vn

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam, được thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 3/9/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 4845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/11/2000 nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Đến năm 2007, Trường Đại học Quảng Nam được hình thành trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Giảng đường Trường Đại học Quảng Nam

Hiện tại, cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường gồm có 07 phòng, 08 khoa, 03 trung tâm và Trường Mầm non Thực hành. Trường đào tạo 15 ngành bậc đại học, 25 ngành bậc cao đẳng và đang chuẩn bị các điều kiện mở một số mã ngành sau đại học đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đào tạo theo hình thức chính quy chủ lực, nhà trường còn thực hiện đào tạo theo hình thức VLVH. Tổng số học sinh - sinh viên (HS - SV) của trường hiện nay là 5680. Đội ngũ cán bộ, giảng viên (CB - GV) của trường hiện tại là 329 người, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 149 Thạc sĩ. Tổng số biên chế của trường đến thời điểm hiện tại là 172 người.

Nhà trường đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt với mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của tỉnh nhà, khẳng định được vị thế xứng đáng trong hệ thống đại học cả nước. Trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, các mặt công tác khác và đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.

Sứ mệnh:

Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ theo hướng đại học ứng dụng và thực hành; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và vùng Trung Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung.

Tầm nhìn:

Trường Đại học Quảng Nam là trường đại học trọng điểm của khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với các trường đại học lớn trong vùng, vững vàng tiếp cận, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

Các giá trị cốt lõi:

Sau hơn 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Quảng Nam luôn coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

- Năng động là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức.

- Sáng tạo là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học.

- Trung thực là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và nghiên cứu khoa học phải trung thực. Có như vậy, giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

- Tinh thần trách nhiệm là đức tính cần phải có trong công việc. Trách nhiệm với chính sản phẩm con người, trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng.

- Khả năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa văn hóa: thế giới ngày càng thu nhỏ không chỉ về không gian mà cả về thời gian. Biên giới vật chất ngày càng mất ý nghĩa truyền thống của nó. Cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục đại học là một thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển đại học. Tuy nhiên, cạnh tranh phải song hành với hợp tác, do vậy, khả năng sống và làm việc trong một môi trường cạnh tranh đa văn hóa cần thiết hơn bao giờ hết.

Quan điểm phát triển:

Triết lí phát triển: “Cùng nhau kiến tạo cơ hội - Creating opportunities together”.

Giáo dục đại học là nơi con người phát triển năng lực, tri thức và các kĩ năng cũng như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các yếu tố này không tự nhiên đến, mà chúng cũng phải được chung sức xây dựng và phát triển. Do vậy, triết lí cùng nhau kiến tạo cơ hội để phát triển năng lực, tri thức hay các phẩm chất khác phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi người đến trường Đại học Quảng Nam đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng phát triển.

Nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường từ nay đến 2020 là đổi mới công tác quản lý điều hành, hoàn thiện toàn bộ chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đổi mới phương pháp dạy học, thu hút đầu tư tài chính, hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng quan hệ quốc tế, hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường phù hợp với nhu cầu giai đoạn phát triển mới. Nhà trường thường xuyên tự điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người học, chất lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá, đánh giá ngoài theo yêu cầu kiểm định chất lượng các trường Đại học.

Với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết của toàn thể CC, VC và NLĐ, hy vọng nhà trường sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục Quốc gia đến năm 2020 và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/04/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam, khóa XXI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2015,  từng bước hội nhập với các trường Đại học trong nước và quốc tế.

PGS.TS. HUỲNH TRỌNG DƯƠNG - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam

Nguồn:http://www.qnamuni.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục