logo School Reviews

Đại học Tài Chính Kế Toán

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kinh tế và các ngành, nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế; cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Mã trường: DKQ - Đại học Tài Chính Kế Toán - UFA

Tên tiếng Anh: University of Finance and Accountacy

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Website: tckt.edu.vn

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KÊ TOÁN

Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kinh tế và các ngành, nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế; cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước nói chung và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. 

Tầm nhìn: Trong quá trình phát triển, xây dựng trường Đại học Tài chính - Kế toán trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung - Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Hội đồng trường
 • Ban Giám hiệu
 • Phòng Tổ chức - Hành chính
 • Phòng Quản lý Đào tạo
 • Phòng Tài chính - Kế toán
 • Phòng Quản trị - Thiết bị
 • Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Thanh tra giáo dục
 • Phòng Công tác sinh viên
 • Ban Quản lý Khu nội trú
 • Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • Khoa Hệ thống thông tin quản lý
 • Khoa Lý luận chính trị
 • Khoa Quản trị kinh doanh
 • Khoa Luật Kinh tế
 • Bộ môn Ngoại ngữ
 • Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng, An ninh
 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 • Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán
 • Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán

Nguồn http://tckt.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục