logo School Reviews

Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Phân viện Phú Yên đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh cung cấp một phân khúc nguồn lực thành thạo tay nghề, nắm vững quy định, quy trình thực hành các nghiệp vụ ngân hàng và có đạo đức nghề nghiệp tốt. Các sinh viên tốt nghiệp trung học tại Phân viện đã được tiếp nhận làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống NH khắp các vùng miền trong cả nước. 

Mã trường: NHP - Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

Tên tiếng Anh: Phu Yen Campus

Thành lập năm: 2004

Địa chỉ: 441 Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Website: phanviennganhangphuyen.edu.vn/index.php

Giới thiệu Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)

40 năm, trong đó có 36 năm đào tạo nguồn nhân lực Tài chính - Ngân hàng trình độ trung học khu vực miền Trung - Tây nguyên, vị trí không thể thay thế của Phân viện Phú Yên trong hệ thống các tổ chức đào tạo lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng nói chung và của hệ thống ngân hàng (NH) nói riêng đã được khẳng định. Phân viện Phú Yên đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh cung cấp một phân khúc nguồn lực thành thạo tay nghề, nắm vững quy định, quy trình thực hành các nghiệp vụ ngân hàng và có đạo đức nghề nghiệp tốt. Các sinh viên tốt nghiệp trung học tại Phân viện đã được tiếp nhận làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống NH khắp các vùng miền trong cả nước. Nhiều sinh viên trưởng thành trong môi trường thực tế đã nắm các cương vị chủ chốt trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bắt đầu từ năm 2004, sau khi Phân viện thành phố Hồ Chí Minh chính thức tách ra và trở thành trường đại học thành phố Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng (HVNH) đã nghĩ đến việc chuyển đổi và nâng tầm vị trí của Phân viện Phú Yên thành một chi nhánh của HVNH ở khu vực miền Trung. Điều này cho phép HVNH có thể mở rộng phạm vi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng khu vực Nam Trung Bộ, nơi đang thiếu vắng cơ sở đào tạo lớn về lĩnh vực này. Ý tưởng này chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trong Chiến lược phát triển của HVNH giai đoạn 2006 - 2020. Bắt đầu từ thời điểm này, song song với đào tạo trình độ trung học, Phân viện Phú Yên bước vào giai đoạn chuẩn bị mọi mặt để thực hiện vai trò mới: cơ sở đào tạo đại học của HVNH khu vực miền Trung.

Theo đó, nhiệm vụ đào tạo được giao cho Phân viện Phú Yên mở rộng dần từ đào tạo trung học (kết thúc vào 2014), liên thông cao đẳng (2005) đến đào tạo cao đẳng chính quy và liên thông đại học (bắt đầu từ 2007), đào tạo đại học chính quy (năm 2013) và đào tạo sau đại học (2014) với các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính và Kế toán. Toàn bộ chương trình đào tạo, cơ chế đào tạo, kiểm định chất lượng tuân thủ chuẩn mực chung của HVNH. Các khoa, bộ môn của trụ sở chính chịu trách nhiệm đào tạo và đào tạo lại toàn bộ đội ngũ giảng viên cho Phân viện Phú Yên, phối hợp với Phân viện trong việc giảng dạy các khóa đào tạo giai đoạn đầu nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kiểm định. Quá trình đào tạo và đào tạo lại, thẩm định sự phù hợp của giảng viên cho yêu cầu giảng dạy đại học được các Khoa, Bộ môn của cả hai đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản từ năm 2009, được áp dụng cho tất cả các Phân viện khi tham gia giảng dạy đại học tại trụ sở chính. Quá trình đào tạo giảng viên cho Phân viện Phú Yên về cơ bản hoàn thành vào năm 2013 khi Phân viện tiếp nhận yêu cầu đào tạo đại học chính quy. Bên cạnh đó, các giảng viên của Phân viện đã cố gắng tự đào tạo, tham gia các khóa đào chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Sự nỗ lực này đã giúp Phân viện Phú Yên có được đội ngũ giảng viên mạnh về chuyên môn và kỹ năng, tâm huyết và yêu nghề với 100% có trình độ sau đại học (trong đó có 1 tiến sỹ, 8 nghiên cứu sinh, 46 thạc sỹ và 10 người đang theo học cao học).

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) cũng được lãnh đạo Phân viện, HVNH quan tâm đầu tư từ giai đoạn này song song với việc đưa ra các yêu cầu bắt buộc gắn với nhiệm vụ năm học của từng giảng viên, tập trung trước hết các các lãnh đạo Khoa, Bộ môn. Theo yêu cầu của HVNH, từ 2009 tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy đại học đều phải đạt chuẩn về học vị, sản phẩm NCKH theo đúng chuẩn giảng viên của cả HVNH. Yêu cầu này đã được các giảng viên Phân viện Phú Yên hưởng ứng (mặc dù có không ít khó khăn phải vượt qua) thông qua các sản phẩm khoa học hoàn thành và công bố bao gồm: 05 giáo trình, tài liệu học tập, 82 bài báo, nhiều đề tài, đề án nghiên cứu khoa học các cấp, hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp ngành và địa phương khá phổ biến. Điều này làm cho Phân viện Phú Yên dần trở thành địa chỉ quen thuộc tổ chức và thảo luận các vấn đề thời sự của ngành, của địa phương.

Hệ thống cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư và đầu tư có chất lượng tạo nên môi trường thuận tiện và thân thiện cho người học bao gồm: nhà ăn, ký túc xá sinh viên đầy đủ tiện nghi (hoàn thành 2006); hệ thống giảng đường với các thiết bị dạy và học được trang bị đồng bộ cho 20 phòng học (hoàn thành 2008). Đặc biệt, nhà thư viện được trang bị các thiết bị hiện đại lưu giữ và khai thác dữ liệu như: hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu CDS/ISIS mã nguồn mở của UNESCO, phần mềm Green Stone 2.8 xây dựng các bộ sưu tập số cùng với cơ sở dữ liệu trực tuyến với gần 3000 đầu sách và hệ thống link với cơ sở dữ liệu của trụ sở chính. Cùng với đó, sân bóng đá mini, nhà xe sinh viên và đường bê tông nội bộ đã hoàn thiện vào 2016 thực sự đã tạo nên một môi trường học tập rèn luyện tiếp cận với chuẩn của một cơ sở đào tạo đại học.

SỨ MẠNG 

Học viện Ngân hàng là trường đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển bền vững đất nước.  

TẦM NHÌN

Năm 2020, Học viện Ngân hàng sẽ là trường đại học đa ngành, định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản của trường đại học; trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng của Việt Nam 

HỆ THỐNG CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Các giá trị cơ bản là nền tảng cho sứ mạng, định hướng cho mọi hoạt động đạt tới tầm nhìn và văn hoá ứng xử của Học viện Ngân hàng bao gồm:

  •  Người học là trung tâm của mọi hoạt động.
  •  Chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả cao trong mọi hoạt động.
  •  Cam kết khuyến khích sự đa dạng và công bằng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học.
  •  Môi trường dạy và học hiện đại, linh hoạt và khoa học.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

  •  Đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo của các cá nhân, người sử dụng lao động và xã hội với khoảng 15 chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng; là một trong các trường đại học đứng đầu về đào tạo ngành tài chính - ngân hàng.
  •  Xây dựng và phát triển các Phân viện và cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng đủ năng lực để mở rộng thị phần đào tạo và hình ảnh của Học viện Ngân hàng trong khu vực.
  •  Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học với hệ thống viện nghiên cứu chuyên ngành gắn với ngành đào tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế.
  •  Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và khu vực, tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế.
  •  Trở thành một trong những trường đại học có thương hiệu uy tín tại Việt Nam và quốc tế.

 

Xem thêm thông tin tại: http://phanviennganhangphuyen.edu.vn/

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục