logo School Reviews

Kho tàng ca dao

Ca dao về Lịch sử

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Lịch sử hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Nhâm Ngọc thì có sao đuôi, Đến năm Quý Mùi, giặc liền phá ra. Nhà vua thân với Lang Sa. Để tây ăn cướp trứng gà của dân. Tiếng đồn Tú Đỉnh, Coi tân tỉnh sô...

Ca dao về quê hương đất nước - Phần 1

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Đất nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Nhâm Ngọc thì có sao đuôi, Đến năm Quý Mùi, giặc liền phá ra. Nhà vua thân với Lang Sa. Để tây ăn cướp trứng gà của dân. Tiếng đồn Tú Đỉnh, Coi tân tỉnh s...

Ca dao về quê hương đất nước - Phần 2

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Đất nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai. Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ, Hàng Điếu...

Ca dao về công việc - Phần 1

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Công việc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Nay mừng những kẻ nông phu, Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời, Vốn xưa nông ở bậc hai, Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên. Quý hồ nhiều lúa là tiên,...

Ca dao về công việc - Phần 2

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Công việc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Tre già anh để pha nan, Lớn đan nong né, bé đan giần sàng. Gốc thì anh để kê giường. Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu, dưa Làm ăn bảo quản sớm trưa Hễ cần...

Ca dao về con người

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Làm trai đi biển đi sông, Vào đây gặp bãi cát nông mà buồn. Làm trai đứng ở trên đời Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta. Ghé vai gánh đỡ sơn hà Sao cho t...

Ca dao về Đạo đức - Phần 1

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Đạo đức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau. Anh em thuận hòa là nhà có phúc. ----- Ở hiền gặp lành. ----- Người có lúc vinh, lúc nhục. ----- Sông có khúc, người c...

Ca dao về đạo đức - Phần 2

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Đạo đức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Yêu ai thì nói quá ưa, Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không. ----- Xưa nay thế thái nhân tình, Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay. ----- Khi vui non nước ...

Ca dao về Giáo dục - Phần 1

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Giáo dục hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau. Anh em thuận hòa là nhà có phúc. ----- Ở đây gần bạn gần thầy, Có công mài sắt có ngày nên kim. ----- Dốt kia thì phả...

Ca dao về Giáo dục - Phần 2

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Giáo dục hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Cầm vàng mà lội qua sông, Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. ----- Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải dây Thủng thẳng như chúng an...

Ca dao ca ngợi lao động - Phần 1

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Lao động hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Muốn no thì phải chăm làm Một hột thóc vàng, chín hột mồ hôi. ----- Cao su xanh tốt lạ đời, Mỗi cây bón một xác người công nhân. Cây cao su quý hơn người,...

Ca dao ca ngợi về lao động - Phần 2

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Lao động hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Hôm qua dệt cửi thoi vàng. Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi. Cửi sầu, cửi tủi chàng ơi Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa. Muốn ăn măng trúc măng gia...

Ca dao về phong tục truyền thống

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Phong tục hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, Con vua thất thế lại ra ở chùa. ----- Người trên ở chẳng chính ngôi, Khi...

Ca dao nói về nét sống - văn hoá sống

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Văn hóa hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Tháng giêng là tháng ăn chơi, Anh đi nằm bãi Hòn Khơi một mình. Tháng tư cơm gói ra hòn Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hàng Mai. ----- Dù cho cha đánh mẹ treo...

Ca dao về tình cảm gia đình - Phần 1

07/01/2019 - Phạm Bắc

 Tuyển tập Ca dao Tình cảm gia đình hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Ăn trái chà là, em thương mẹ già anh đó Thương má anh già sớm gió chiều mưa. Thương anh má chặt trái dừa, Đưa anh uống đỡ, nắng trưa đổ trờ...

Ca dao về tình cảm gia đình - Phần 2

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Tình cảm gia đình hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Sinh con ai nỡ sinh lòng, Sinh con ai chẳng vun trồng cho con. ----- Vẳng nghe chim vịt kêu chiều, Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. ----- ...

Ca dao về tình cảm gia đình - Phần 3

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Tình cảm gia đình hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Lỗ mũi em mười tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì gáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn...

Ca dao về tình cảm gia đình - Phần 4

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Ca dao Tình cảm gia đình hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Mẹ anh năm lọc bảy lừa. Mua cam phải quýt, mua dưa phải bầu. Mua kim mua phải lưỡi câu. Mua mật phải dầu, cực lắm anh ơi! ----- Chồng dữ thì em m...

Ca dao miêu tả về tính cách của con người - Phần 1

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Tính cách con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Con ơi! Mẹ bảo con này, Học buôn, học bán cho tày người ta. Con đừng học thói chua ngoa, Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. Dù no dù đói cho t...

Ca dao miêu tả về tính cách của con người - Phần 2

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Ca dao Tính cách con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Đừng tham của rẻ của ôi, Những của đầy nồi là của chẳng ngon. ----- Hay quần hay áo hay lời, Mà chẳng hay người là của bỏ đi. ----- Thà rằng ăn...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục