logo School Reviews

Kho tàng tục ngữ

Tục ngữ Bạn bè – Láng giềng

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Bạn bè – Láng giềng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Họ hàng xa, không bằng láng giềng gần. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tứ hải giai huynh đệ. Giận người dưng thêm phiền. Làm ơn nên oán, làm bạ...

Tục ngữ Buôn bán – Chợ búa

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Buôn bán – Chợ búa hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái. Đầu năm buôn muối, cuối năm buôn vôi. Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân. Mua heo chọn nái, mua gá...

Tục ngữ Cha mẹ – Con cái

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Cha mẹ – Con cái hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại. Con đâu cha mẹ đấy. Con có cha mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà l...

Tục ngữ Cờ bạc

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Cờ bạc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Cờ phải nước bí như bị phải trời mưa. Cớ bí nhấc xe. Chẵn trong lẻ ngoài, ai dài lưng thì được. Cờ bạc khát nước. Cờ bạc về sáng. Cờ gian bạc lận. Trong an...

Tục ngữ Con người – Đời sống

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Con người – Đời sống hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Kết quả hình ảnh cho hình vẽ lễ hội Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Nhà gỗ xoan, quan ông nghè. Bồi ở, lở đi. Ăn có sở, ở có nơi. Ăn có chỗ,...

Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Đan, chẳng tày giặm. Của ông thông, công bà nút. Một công một của đều nhau. Người có công, người có của. Ăn chẳng có, khó đến mình. Có ă...

Tục ngữ Dâu – Rể

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Dâu – Rể hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng. Làm dâu vụng nấu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề. Chị em dâu như bầu nước lã. Trước làm nàng dâu sau ...

Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Mảng lo khó, bó không chặt. Không vào hang hổ sao bắt được hổ. Có cứng mới đứng được đầu gió. Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. ......... Th...

Tục ngữ Đạo đức

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Đạo đức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Khúc sông bên lở bên bồi, Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm. Nước lớn rồi lại nước ròng, Đố ai bắt được con còng trong hang. Của trời trời lại lấy đi, Giư...

Tục ngữ Được mất – Hơn thua

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Được mất – Hơn thua hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Lợi bất cập hại. Gà ăn hơn công ăn. Chẳng được ăn thì đạp đổ. Đau thiết, thiệt van. Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng. Được cãi cầm, thua...

Tục ngữ Gian dối

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Gian dối hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà. Cây vạy hay ghét mực tầu ngay. Đấu hàng xáo, gáo hàng dầ...

Tục ngữ Giàu – Nghèo

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Giàu – Nghèo hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Đàn bà yếu chân mềm tay. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Sống đâu là nhà, ngả đâu là giường. Rượu treo, cháo thí, nghe hát nhờ. Cái khó b...

Tục ngữ Giống nhau

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Giống nhau hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Dương gian làm sao, âm phủ làm vậy. Ba thưng cũng vào một đấu. Sung cũng như ngái, mái cũng như mây. Thân chim cũng như thân cò. Chim với phượng cũ...

Tục ngữ Hòa thuận

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Hòa thuận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.   Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. Nhất sự thuận, vạn sự lành. ....................................... Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực Tuy...

Tục ngữ Khen chê

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Khen chê hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Công ai nấy chờ, tội ai nấy chịu. Chê của dì, lấy gì làm bữa. Người cười trước, làm chước cho kẻ cười sau. Cười người ba tháng, ai cười ba năm. Cười ...

Tục ngữ Khôn dại

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Khôn dại hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy. Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương tổ người ta ghét. Ba năm ở với người đần, chẳng bằng...

Tục ngữ Làng – Nước

07/01/2019 - Nguyễn Tường Vy

Tuyển tập Tục ngữ Làng – Nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy. Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa. Thứ nhất nêu cao, thì nhì pháo kêu. Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó...

Tục ngữ Lẽ phải

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Lẽ phải hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. Phải chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua phép. Nói phải củ cải cũng nghe. ............................ Tục ngữ Lòng tin ...

Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Hết cơn bĩ cực, đến kỳ thái lai. Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ai đội đá mà sống ở đời. T...

Tục ngữ Mê tín – Dị đoan

07/01/2019 - Phạm Bắc

Tuyển tập Tục ngữ Mê tín – Dị đoan hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Thổ công là cha, chúa nhà là con. Đất có tuần, dân có vận. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Ma dựa bóng cây. Nhện đen phải mắng, nhện ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục