logo School Reviews

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - TÂY HỒ

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
GDNN - GDTX - TÂY HỒ Số 43 - Phố Phú Thượng - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội Điện Thoại : 043.7577226 Website: http://giaoducnghenghiepthuongxuyentayho.vn TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN TÂY HỒ Trung tâm Giáo...

GDNN - GDTX - TÂY HỒ

Số 43 - Phố Phú Thượng - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện Thoại : 043.7577226

Website: http://giaoducnghenghiepthuongxuyentayho.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN TÂY HỒ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ được thành lập theo quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề quận Tây Hồ và Trung tâm giáo dục thường xuyên Tây Hồ.

1. Vị trí: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề của thành phố Hà Nội.

2. Chức năng: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận Tây Hồ theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ:

Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, tập nghề; đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

 Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra cấp chứng chỉ theo quy định.

Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

 Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4 Quyền hạn:

Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

Trung tâm có Giám đốc, các Phó giám đốc và các viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dan quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm

Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm phụ trách, chỉ đạo, theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND quận quyết định theo quy định của pháp luật.

 Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp;

+ Tổ Giáo vụ;

+ Tổ Hành chính - Tổng hợp;

+ Tổ Giáo dục thường xuyên;

+ Tổ Sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp.

 Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ có Tổ trưởng và Tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó Tổ chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm sau khi được UBND quân phê duyệt.

Thông tin sẽ được cập nhât Thêm. 

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục