logo School Reviews

Trường phổ thông DTNT tỉnh Bắc Giang - Ngô Quyền

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC GIANG Địa chỉ: Đường Thân Cảnh Vân - Ngô Quyền - Bắc Giang. Điện thoại: 02403857277 Email: dtnttinh@bacgiang.edu.vn. Website : http://www.dtntbacgiang.edu.vn Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang ...

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Đường Thân Cảnh Vân - Ngô Quyền - Bắc Giang.

Điện thoại: 02403857277 

Email: dtnttinh@bacgiang.edu.vn.

Website : http://www.dtntbacgiang.edu.vn

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang

Được thành lập theo Quyết định số 50/UB ngày 11 tháng 1 năm 1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang).
Trường phổ thông dân tộc nội trú được thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này;  có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; là nơi tạo nguồn cho các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, đào tạo những cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn khoa học cho các địa phương miền núi.
Nhà trường có nhiệm vụ tuyển sinh đúng đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm; giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giáo dục lao động và hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng nghề phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giáo dục học sinh ý thức phục vụ quê hương sau khi tốt nghiệp; tổ chức đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh; có kế hoạch theo dõi số học sinh đã tốt nghiệp nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục.
Khi thành lập, nhà trường có 4 lớp với 125 học sinh, 21 cán bộ giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất đang xây dựng, do đó phải học nhờ ở 3 nơi là Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hà bắc (nay là Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang), Công ty đường sông Hà Bắc (nay là Công ty đường sông Bắc Giang) và Trường trung học kinh tế, kỹ thuật Hà Bắc (nay là Trường trung học kinh tế, kỹ thuật Bắc Giang).
(Có 8 cán bộ giáo viên về trường từ ngày thành lập hiện đang công tác tại trường: 1. Ngô Chí Cường, 2. Ngô Thị Bảng, 3. Vương Thị Huân, 4. Nguyễn Anh Dũng, 5. Vi Bích Hà, 6. Nguyễn Hồng Hải, 7. Bùi Dương Hòa, 8. Triệu Thị Khuyên)
Đến nay, trường đã nuôi dạy và đào tạo hết cấp THPT cho 1430 học sinh.  Trong đó có nhiều em được tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN và đã trở thành các kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý lãnh đạo mang tri thức của Đảng về xây dựng bản làng quê hương.
Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Chi bộ Đảng: Lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong nhà trường.
Công Đoàn: cùng với nhà trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên; bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên.
Đoàn thanh niên và Hội LHTN: Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của nhà trường; phối hợp với nhà trường, các đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác thanh  niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội trong nhà trường, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
Hội phụ huynh: Tuyên truyền, phổ biến những chue trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trong hội viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ và phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội; thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường. Vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội cùng vố nhà trường: quản lý tốt việc học tập và giáo dục đạo đức của con em; giúp đỡ trường trong việc xây dựng, bảo vệ nhà trường, lớp học, các thiết bị nhà trường góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...
Các tổ chuyên môn. Nhà trường có 3 tổ chuyên môn:
Tổ Hành chính: thực hiện các nhiệm vụ về công tác hành chính, tổ chức nuôi dưỡng, cơ sở vật chất, tham gia quản lý học sinh,... phối hợp với các tổ chuyên môn khác thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
Tổ Xã hôi: thực hiện giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Thể dục, GDQP-AN,  Âm nhạc; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong tổ; tham gia quản lý học sinh, phối hợp với các tổ chuyên môn khác thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
Tổ Tự nhiên: thực hiện giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong tổ; tham gia quản lý học sinh, phối hợp với các tổ chuyên môn khác thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Thông tin sẽ được cập nhật thêm.

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục