logo School Reviews

Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Mã trường: LCH - Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Tên tiếng Anh: Political University

Thành lập năm: 1976

Địa chỉ: Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Website: http://daihocchinhtri.edu.vn/

Giới thiệu Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị

Sứ mạng của Nhà trường: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Khái quát lịch sử phát triển

     - Ngày 14/01/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 18/QĐ-QP về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

     - Ngày 03/10/1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IV) đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TW xác định Trường Sĩ quan Chính trị là trường Đảng tập trung trong quân đội nằm trong hệ thống đại học Mác - Lênin của quốc gia; có nhiệm vụ, đào tạo cán bộ công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cấp đại đội, bồi dưỡng giáo viên chính trị cho các nhà trường quân đội, giúp quân đội nước bạn Lào và Campuchia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cơ sở.

     - Ngày 16/12/1981, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 418/QĐ-QP đổi tên Trường Sĩ quan Chính trị thành Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự.

     - Ngày 30/4/1992, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng ngành Chính trị học cho học viên tốt nghiệp của Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự. Đây là sự kiện đánh dấu sự hòa nhập của Nhà trường vào hệ thống các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

     - Ngày 08/8/1995, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 687/QĐ-QP, sáp nhập Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự vào Học viện Chính trị quân sự (trở thành cơ sở II của Học viện Chính trị quân sự).

     - Ngày 22/5/2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định 69/2008/QĐ-BQP, “Về việc thành lập Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng”. Theo Quyết định. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội có trình độ đại học; đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị cấp phân đội; đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn trình độ đại học; đào tạo sĩ quan và cán bộ chính trị cho quân đội nước ngoài khi được giao nhiệm vụ; đào tạo sĩ quan dự bị và sẵn sàng nhận, hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao.

     - Sau 5 tháng khẩn trương xúc tiến mọi công tác chuẩn bị, từ ngày 01/11/2008, Trường Sĩ quan Chính trị chính thức hoạt động độc lập và trở thành một đơn vị đầu mối trực thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.

     - Ngày 23/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2344/QĐ-TTg, thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị.

     - Ngày 27/4/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động cho Tạp chí Khoa học Chính trị quân sự của Trường Đại học Chính trị.

     - Ngày 29/9/2011, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã ban hành Quyết định 1422/QĐ-CT cho phép Trường Đại học Chính trị thiết lập trang tin điện tử trên Internet - Website Trường Đại học Chính trị.

Thành tích, truyền thống tiêu biểu

Tính đến tháng 02/2017, Trường Đại học Chính trị đã mở hơn 200 khóa học và lớp bồi dưỡng với hơn 2 vạn học viên đào tạo chính trị viên tốt nghiệp ra trường; gần 2000 học viên đào tạo giáo viên, 67 phóng viên báo chí quân đội, gần 700 cán bộ và giáo viên chính trị cho Quân đội nhân dân cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, 266 cử nhân luật, 529 sĩ quan dự bị. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2014 - 2015, Nhà trường chính thức tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ. Đến tháng 02/2017, Nhà trường đã và đang đào tạo 03 khóa với tổng số 180 học viên; trong đó, khóa I - 39 học viên (Triết học: 04, Chủ nghĩa xã hội khoa học: 14, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 21) đã tốt nghiệp ra trường.

Từ năm 2008 đến tháng 09/2017, Nhà trường đã nghiên cứu và nghiệm thu thành công 06 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (đang triển khai nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ), 41 đề tài cấp Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu; 30 đề tài cấp Trường; hàng trăm đề tài, chuyên đề khoa học cấp phòng, khoa, ban, hệ, tiểu đoàn và đề tài cá nhân của cán bộ, giảng viên và học viên. Tổ chức thành công 12 hội thảo cấp Nhà trường; nghiên cứu biên soạn, in ấn, phát hành hàng trăm giáo trình, sách tham khảo, tài liệu dạy học và kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp.

Với bề dày truyền thống và những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, Trường Đại học Chính trị đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng:

* Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

     - 01 Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1980).
     - 02 Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1983, 2016).
     - 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1986).
     - 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2010)
     - 09 tập thể, 73 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các loại; 22 đồng chí cán bộ, học viên của Nhà trường đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó Liệt sỹ Trung úy, Phan Đình Linh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 03 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã học tập và công tác tại Nhà trường.

* Từ khi tái thành lập năm 2008 đến nay, Nhà trường vinh dự được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

     - Chính phủ tặng thưởng: Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2013).
     - Bộ Quốc phòng tặng thưởng: 03 Cờ thi đua (năm 2009, 2011, 2016); 04 Bằng khen (năm 2009, 2013, 2014, 2015).
     - Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (năm 2016).
     - Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen (năm 2013).
     - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Bằng khen (năm 2016).
     - Tổng cục Chính trị tặng thưởng: 08 Cờ (năm 2009, 2012, 2013, 2015, 2016); 01 Bằng khen (năm 2011); Huy chương vàng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XI (năm 2016).
     - Bộ Tổng Tham mưu tặng thưởng: 05 Bằng khen năm (2010, 2011, 2013, 2016).
     - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng thưởng: 02 Bằng khen (năm 2013, 2016).
     - Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng: 05 Bằng khen (năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2016).
     - Hội đồng Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tặng thưởng: Cờ thi đua năm 2015; 03 Bằng khen (năm 2012, 2013, 2016).
     - Nhiều phần thưởng trong các hội thi, hội thao toàn quân.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường đã viết nên truyền thống: “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt”.

Nguồn:http://daihocchinhtri.edu.vn/

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục