logo School Reviews

Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang Địa chỉ: Tổ 14 - P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: 02193.888.438 Email: thptchuyen@hagiang.edu.vn Website : http://thptchuyen.hagiang.edu.vn Giới Thiệu Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang Được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1995 theo Quyết định số 742/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang. Địa điểm: Tổ 18 - P. Minh Khai -...

Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 14 - P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193.888.438

Email: thptchuyen@hagiang.edu.vn

Website : http://thptchuyen.hagiang.edu.vn

Giới Thiệu Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang

Được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1995 theo Quyết định số 742/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang. Địa điểm: Tổ 18 - P. Minh Khai - TP Hà Giang - Hà Giang. Những năm học mới thành lập CSVC nhà trường còn nhiều thiếu thốn.

Năm học 1995 - 1996: Trường có 03 lớp (Lớp 9 toán, 9 văn, 10 văn) với 67 HS và 12 đ/c CB, GV.
 Quyền hiệu trưởng: Thầy giáo Đỗ Văn Oai.

Năm học 1996 - 1997: Trường có 04 lớp (Lớp 9 toán, 10 toán, 10 văn, 11 văn) với 96 HS và 19 đ/c CB, GV.

Năm học 1997 - 1998: Trường có 05 lớp (Lớp 9, 10 toán, 11 toán, 11 văn, 12 văn) với 129 HS và 20 đ/c CB, GV.

Năm học 1998 - 1999: Trường có 06 lớp (Lớp 9, 10 toán, 10 văn, 11 toán, , 12 toán, 12 văn) với 195 HS và 20 đ/c CB, GV.

Năm học 1999 - 2000: Trường có 06 lớp (Lớp 9, 10 toán, 10 văn, 11 toán, 11 văn, 12 toán) với 213 HS và 21 đ/c CB, GV.

Năm học 2000 - 2001: Trường có 08 lớp (Lớp 9, 10 toán A, 10 toán B, 10 văn, 11 toán, 11 văn, 12 toán, 12 văn) với 273 HS và 25 đ/c CB, GV.

Năm học 2001 - 2002: Trường có 09 lớp (Lớp 9, 10 toán, 10 văn, 10 sinh, 11 toán A, 11 toán B, 11 văn, 12 toán, 12 văn) với 274 HS và 31 đ/c CB, GV.

Năm học 2002 - 2003: Trường có 11 lớp (Lớp 9, 10 toán, 10 văn, 10 Lý, 10 sinh, 11 toán, 11 sinh, 11 văn, 12 toán A, 12 toán B, 12 văn) với 274 HS và 36 đ/c CB, GV.

Năm học 2003 - 2004: Trường có 13 lớp (2 lớp 9, 10 toán, 10 văn, 10 Lý, 10 sinh, 11 toán, 11 sinh, 11 lý, 11 văn, 12 toán, 12 sinh, 12 văn) với 406 HS và 40 đ/c CB, GV.

Năm học 2004 - 2005: Trường có 12 lớp (10 toán, 10 văn, 10 Lý, 10 sinh, 11 toán, 11 sinh, 11 lý, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 sinh, 12 văn) với 385 HS và 42 đ/c CB, GV.

Năm học 2005 - 2006: Trường có 14 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 KC, 11 toán, 11 lý, 11 sinh, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 sinh, 12 văn) với 447 HS và 44 đ/c CB, GV.

Năm học 2006 - 2007: Trường có 16 lớp (2 lớp 9, 10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 sinh, 12 văn) với 638 HS và 50 đ/c CB, GV.

Năm học 2007 - 2008: Trường có 17 lớp (2 lớp 9, 10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn) với 660 HS và 52 đ/c CB, GV.

Năm học 2008 - 2009: Trường có 17 lớp (9A, 9B, 10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn) với 653 HS và 52 đ/c CB, GV.

Năm học 2009 - 2010: Trường có 18 lớp (9A, 9B, 10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn) với 641 HS và 63 đ/c CB, GV.

Năm học 2010 - 2011: Trường có 18 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 565 HS và 66 đ/c CB, GV.

Hiệu trưởng: Vũ Thị Kim Chung.

Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang.

Năm học 2011 - 2012: Trường có 18 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 557 HS và 67 đ/c CB, GV.

Năm học 2012 - 2013: Trường có 18 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 536 HS và 71 đ/c CB, GV.

Năm học 2013 - 2014: Trường có 18 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 536 HS và 71 đ/c CB, GV.

Năm học 2014 - 2015: Trường có 19 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 10A, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 557 HS và 73 đ/c CB, GV.

Năm học 2015 - 2016: Trường có 20 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 văn, 10 Anh, 10A, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 11A, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh) với 620 HS và 75 đ/c CB, GV.
Ngày 16/11/2015 trường chuyển về địa điểm mới: Tổ 14 - P.Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Hà Giang.

Năm học 2016 - 2017: Trường có 22 lớp (10 toán, 10 Lý, 10 sinh, 10 hóa, 10 Tin, 10 văn, 10 Anh, 10A, 11 toán, 11 lý, 11 hóa, 11 sinh, 11 văn, 11 Anh, 11A, 12 toán, 12 lý, 12 hóa, 12 sinh, 12 văn, 12 Anh, 12A) với 694 học sinh và 76 cán bộ, giáo viên.
Năm học 2016 - 2017 bắt đầu mở lớp chuyên Tin khóa I.

Thông tin sẽ được cập nhật thêm . 

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục