logo School Reviews

Trường THPT Ngô Quyền - Lê Chân

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có bề dày lịch sử và truyền thống dạy tốt học tốt. Từ năm 2003 trường thí điểm đưa giáo án điện tử vào giảng dạy, mang lại hiệu quả cao trong việc tiếp thu bài giảng đối với học sinh.

Trường THPT Ngô Quyền

Địa chỉ: Số 2 Mê Linh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.620.432

Website : http://c3ngoquyenhp.edu.vn

Giới Thiệu Trường THPT Ngô Quyền

Trong lịch sử phát triển, trường đã 3 lần đổi tên. Thời kỳ Pháp thuộc, tên trường là Bonnal. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trường đổi tên thành Bình Chuẩn. Năm 1948, trường mang tên vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền và giữ mãi cho đến nay.

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có bề dày lịch sử và truyền thống dạy tốt học tốt. Từ năm 2003 trường thí điểm đưa giáo án điện tử vào giảng dạy, mang lại hiệu quả cao trong việc tiếp thu bài giảng đối với học sinh.

Quá trình xây dựng, trưởng thành của trường Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền luôn gắn bó sâu sắc với lịch sử phát triển của thành phố Hải Phòng và đất nước. Trên chặng đường dài 89 năm ấy, trường Ngô Quyền đã phát triển, đi lên qua 4 giai đoạn lớn:

Thời kỳ Pháp thuộc (từ 1920 - 1945)
Đây là thời kỳ đất nước có nhiều biến động về chính trị. Những biến động ấy đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào yêu nước của thầy giáo và học sinh trường Bonnal. Nhiều thầy giáo và học sinh của trường đã tham gia các phong trào yêu nước: đòi ân xá Phan Bội Châu năm 1925; tổ chức truy điệu Phan Chu Trinh 1926; tham gia bãi công, bãi khoá, rải truyền đơn 1929, 1930...

Một hình ảnh rất tiêu biểu cho học sinh Bonnal trong các phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng hồi ấy là Nguyễn Văn Cúc (tức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh sau này). Năm 1926, Nguyễn Văn Cúc cùng 2 người bạn đều là học sinh Bonnal đã bị Pháp bắt khi đang rải truyền đơn và bị kết án tù chung thân đày ra Côn Đảo khi mới 16 tuổi.

Đầu năm 1929, ở Hải Phòng có hai nhóm Thanh niên cộng sản đầu tiên ra đời, thì trong đó một nhóm là học sinh Bonnal.

Thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương, các hoạt động yêu nước của học sinh Bonnal đã phát triển về cả bề rộng và chiều sâu. Nguyễn Văn Cúc thoát khỏi Côn Đảo, được Trung ương Đảng CSVN cử về Hải Phòng tham gia xây dựng tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cách mạng, trong đó có trường Bonnal. Vũ Quý, cùng thầy giáo Nguyễn Hữu Tảo thành lập Liên đoàn Hướng đạo Quang Trung trong học sinh Bonnal, đưa họ vào các hoạt động yêu nước

Thời kỳ mặt trận Việt Minh (1941), nhiều tổ Việt minh bí mật được tổ chức và hoạt động trong trường Bonnal, truyền bá sách báo của Đảng Cộng sàn, phổ biến các bài hát yêu nước, lập ra Hội ái hữu học sinh Bonnal, thành lập đoàn Rồng trường Bonnal...

Hai mươi năm tồn tại và phát triển dưới thời Pháp thuộc, mặc dù chịu tác động của nền giáo dục thực dân, nhưng các thế hệ thầy giáo và học sinh trường Bonnal với tinh thần yêu nước và sự nỗ lực của mình đã biến trường Bonnal thành một nơi góp phần đào tạo nhiều nhân tài và đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng Hải Phòng và cả nước 

Những nhà giáo giàu lòng yêu nước, yêu nghề và hết lòng vì học sinh, như thầy giáo Nguyễn Hữu Tảo, thầy giáo Hoàng Ngọc Phách, thầy giáo Lê Xuân Phùng... Họ chính là thế hệ thứ nhất đã góp phần rất vào quá trình hình thành những truyền thống rực rỡ của trường Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền.

Thời kỳ sau cách mạng tháng Tám và trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954)
Cùng với việc mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự nghiệp giáo dục cũng bước sang một trang mới. Theo Nghị định ngày 14 - 2 - 1946 của Bộ Giáo dục Việt Nam: "Lấy tên hiệu những danh nhân trong quốc sử" đặt tên cho các trường học ở Bắc bộ, trường Trung học Bonnal đổi tên thành Trung học Bình Chuẩn . Đây là trường trung học đầu tiên của Hải Phòng sau Cách mạng tháng Tám

Hiệu trưởng trường Bình Chuẩn là Giáo sư Tăng Xuân An. Hầu hết các thầy giáo cũ vẫn giảng dạy.

Với truyền thống yêu nước sẵn có, học sinh Bình Chuẩn đã hăng hái tham gia công tác xã hội chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm theo lời kêu gọi của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi thực dân Pháp quay lại chiếm Nam bộ, nhiều học sinh Bình Chuẩn đã hăng hái tòng quân trong phong trào "Nam tiến". Hơn 20 học sinh tham gia vào Thanh niên xung phong. Tướng Nguyễn Bình, nguyên là học sinh trường Bonnal, tư lệnh chiến khu Trần Hưng Đạo được Hồ Chí Minh cử vào Nam bộ đánh Pháp.

Học sinh Bình Chuẩn tham gia rất tích cực vào việc cổ động cho "Tuần lễ vàng", cho việc tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, việc đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về ngày 20 - 10 - 1946...

20 - 11 - 1946, Hải Phòng bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trong Chiến tranh Đông Dương, nhiều học sinh Bình Chuẩn lại lên đường kháng chiến.

Năm 1948, thầy Nguyễn Văn Bái và thầy Quản Hữu Nhân đứng ra xin mở lại một trường trung học cơ sở Bonnal - Bình Chuẩn, Nha học chính Bắc Việt chấp nhận cho trường mang tên là Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thầy Quản Hữu Nhân được cử làm hiệu trưởng.

Năm 1950, học sinh Ngô Quyền tham gia bãi khóa hưởng ứng cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên toàn quốc; rải truyền đơn tố cáo tội ác của Thực dân Pháp khủng bố phong trào học sinh, sinh viên và giết hại Trần Văn Ơn...

Năm học 1954 - 1955, trường không mở tiếp. Hải Phòng lúc đó là khu tập kết 300 ngày của quân Pháp.

13 - 5 - 1955, Hải Phòng được giải phóng. Cùng với cả nước, thành phố Hải Phòng bước sang một thời kì mới và lịch sử trường Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền cũng lại mở sang một trang mới.

Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và chiến tranh Việt Nam (1955 - 1975)
1955 - 1956 là năm học đầu tiên sau khi độc lập, trường Ngô Quyền có 12 lớp cấp II với gần 600 học sinh. Khi đó, thầy Nguyễn Văn Hoà làm Hiệu trưởng.

1956 - 1957, trường chuyển sang hệ phổ thông bậc 10 năm.

1959, thầy Hoàng Hỉ giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Từ 1961 - 1965, trường Ngô Quyền có sự phát triển cao nhất về số lớp và số học sinh, 16 phòng học với 32 lớp.

Các hoạt động dạy và học của thầy và trò rất sôi nổi, Hôi đồng giáo dục gồm 100 giáo viên hăng hái thi đua hưởng ứng phong trào "Hai tốt"... Học sinh Ngô Quyền thời kỳ này có thái độ chăm chỉ và tự giác, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu. Nhiều học sinh sau này đã thành đạt trên các lĩnh vực quản lý, khoa học, văn hoá nghệ thuật..

Trong điều kiện rất khó khăn của những năm sơ tán, học sinh Ngô Quyền vẫn giữ vững và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình.

Từ năm 1972, yêu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam ngày càng tăng, nhiều học sinh Ngô Quyền đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Một số thầy giáo cũng tình nguyện "đi B", làm công tác giảng dạy ở các vùng giải phóng.

Mặc dù phải phát triển trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, nhưng những hoạt động giáo dục, giảng dạy của trường Ngô Quyền vẫn đảm bảo liên tục, toàn diện, vẫn giữ vững truyền thống và ghi thêm những thành tích vào cuốn biên niên sử đầy tự hào của mình.

Thời kỳ từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay (1975 - đến nay)
Kể từ khi đất nước giành được độc lập hoàn toàn, toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh của trường vẫn tiếp tục nỗ lực trong lao động và học tập. Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền luôn là một trong hai ngôi trường đứng đầu về thành tích học tập của thành phố Hải Phòng

Nhiều lần cố tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh về thăm trường và phát biểu cảm tưởng. Vào tháng 5-2005 trường được công nhận là Trường đạt chuẩn Quốc gia 

Thông tin sẽ được cập nhật thêm .  

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục