logo School Reviews

Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch thất

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0433 672 426         Fax:0433672 426   Email: c3pkkhoan2@hanoiedu.vn Website: http://phungkhackhoan.edu.vn TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 30 NĂM XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN  Thạch Thất là huyện có lịch sử lâu đời, nhân dân có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, đó là tinh thần đoàn kết, kiên cường trong đấu...

Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - Hà Nội

ĐT: 0433 672 426        

Fax:0433672 426  

Email: c3pkkhoan2@hanoiedu.vn

Website: http://phungkhackhoan.edu.vn

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 30 NĂM XÂY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Thạch Thất là huyện có lịch sử lâu đời, nhân dân có nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, đó là tinh thần đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất và truyền thống hiếu học. Chỉ tính riêng thời kỳ Nho học, Thạch Thất có nhiều làng khoa bảng, với 27 tiến sỹ, trong đó có nhiều người “Đức cao, tài rộng”, giúp dân, giúp nước, được lưu truyền hậu thế. Tiêu biểu là danh nhân văn hóa Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan, “là một thiên tài, một danh nhân văn hóa lớn của dân tộc, trí tuệ, tài năng, phong độ của Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan trong thế kỷ XVI - XVII đã Cựu Học sinh trở thành niền tự hào, thành huyền thoại của dân tộc Việt
Thật vinh dự và tự hào, ngày 03/1/1985 UBND TUV, Bí thư Huyện ủy thành phố Hà Nội có Quyết định so 11/QĐ-UBND vềthành lập trường THPT ở địa phương mang tên Phùng Khắc Khoan - một danh nhân tiêu biểu của quê hương và là nhà văn hóa lớn của dân tộc.
30 năm xây dựng và phát triển (1985-2015) là quá trình các thế hệ thầỵ cô giáo và học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để trưởng thành như ngày hôm nay. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng, đến nay 100% cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó 20% trên chuẩn; tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, gương mẫu, yêu nghề, là những tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo.
Ba mươi năm qua, trường THPT Phùng Khắc Khoan đã không ngừng phát triển toàn diện về quy mô và chất lượng giáo dục; khẳng định được vị trí quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo của huyện Thạch Thất và hệ thống các trường THPT của thành phố Hà Nội; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 98% đến 100%; trên 60% học sinh thi đỗ các trường đại học và cao đẳng. 30 năm qua, nhà trường đã có trên 15 nghìn học sinh tốt nghiệp THPT, 02 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, hàng trăm em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Phát huy truyền thống quê hương, các thế hệ học sinh được giáo dục và trưởng thành dưới mái trường THPT Phùng Khắc Khoan đã phấn đấu, rèn luyện, học tập để “ngày mai lập nghiệp”; nhiều học sinh cũ của nhà trường đã trở thành nhà khoa học, những nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp tài giỏi, có những người giữ trọng trách quan trọng trên các lĩnh vực công tác trong và ngoài nước.
Ba mươi năm qua, chi bộ Đảng trường Phùng Khắc Khoan không ngừng phát ưiển và vững mạnh, là hạt nhân đoàn kết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo hàng năm; chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Hàng năm chi bộ nhà trường luôn được đánh giá, xếp loại trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền tập thể giáo viên nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc cấp tỉnh và thành phố. Đặc biệt ngày 04/9/2014, chi bộ Đảng đã được nâng cấp thành Đảng bộ 2 cấp trực thuộc Huỵện ủy Thạch Thất. Với những thành tích và đóng góp của trường THPT Phừng Khắc Khoan vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nhà trường đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen; 30 giáo viên đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Những thành tích trên đây đã khẳng định được quá trình 30 năm phấn đấu xây dựng, phát triển và trưởng thành của trường THPT Phùng Khắc Khoan, đồng thời cũng ghi nhận những cống hiến to lớn của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của địa phương.
Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, nhân tố quyết định là con người “nguồn lực của mọi nguồn lực”, vì vậy nhiệm vụ của giáo dục, đào tạo là “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” có ý nghĩa hết sức quan trọng, được Đảng ta xác định là “Quốc sách hàng đầu”. Đối với huyện Thạch Thất, đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi phải xây dựng được con người mới có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội và có trình độ văn hóa, năng lực thực tiễn; để đáp ứng được yêu cầu trên, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở và hệ thống giáo dục nói chung, trường THPT Phùng Khắc Khoan nói riêng. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục, đào tạo những năm tiếp theo, Đảng ủy trường THPT Phùng Khắc Khoan cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và các thầy, cô giáo gắn với tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể giáo viên tiên tiến xuất sắc, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay; đồng thời thực hiện hiệu quả cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ giáo dục, đào tạo phát động.Hai là, triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” mà nội dung cơ bản ở cấp trường là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác giáo dục, đào tạo; đổi mới cơ bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo trung thực, khách quan.
Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành cho học sinh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, khơi dậy ý thức phấn đấu học tập, tự học trong nhà trường. Từng bước đổi mói phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh, khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mói giáo dục.
Bổn là, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, đào tạo; có nhiều biện pháp để quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; động viên khuyến khích những học sinh có thành tích học tập xuất sắc; đồng thời thực hiện tốt giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp.
Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Phùng Khắc Khoan (1985- 2015) là dịp để các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Những thành tích mà trường THPT Phùng Khắc Khoan đã đạt được trong những năm qua là rất to lớn, đáng trân trọng và tự hào, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất. Phát huy truyền thống quê hương Thạch Thất anh hùng, truyền thống hiếu học của địa phương và những thành tích của nhà trường tong những năm qua, tin tưởng rằng trường THPT Phùng Khắc Khoan tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong những năm tiếp theo.

Thông tin sẽ dược cập nhật Thêm.

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục