logo School Reviews

Trường THPT Trần Đăng Ninh - Ứng Hoà

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trường THPT Trần Đăng Ninh Địa chỉ: ĐT429B, Hoà Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội Điện thoại: 096 709 25 52 Website: http://trandangninh.com/ GIỚI THIỆU CHUNG TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH I.TÌNH HÌNH CHUNG Tháng 09 năm 1977 theo Quyết định số 491/QĐ-BGD ngày 16 tháng 4 năm 1977 của Bộ trưởng Bộ GD, một ngôi trường mới thành lập,được tách ra từ phân hiệu Ba thá với...

Trường THPT Trần Đăng Ninh

Địa chỉ: ĐT429B, Hoà Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: 096 709 25 52

Website: http://trandangninh.com/

GIỚI THIỆU CHUNG TRƯỜNG THPT TRẦN ĐĂNG NINH

I.TÌNH HÌNH CHUNG
Tháng 09 năm 1977 theo Quyết định số 491/QĐ-BGD ngày 16 tháng 4 năm 1977 của Bộ trưởng Bộ GD, một ngôi trường mới thành lập,được tách ra từ phân hiệu Ba thá với tên gọi Trường Cấp 3 Ba Thá (tiếp quản cơ sở SX nước chấm ma ri, với tổng diện tích đất của trường là 420m2, gồm 2 khu phòng học cấp 4 đã xuống cấp). Từ năm học 1988 trường chuyển về địa điểm mới hiện nay Xã Hoa Sơn H.Ứng Hòa TP Hà Nội với tên gọi Trường THPT Trần Đăng Ninh: Mang tên Người chiến sĩ cách mạng kiên cường - Người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam - Người con của quê hương Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. với diện tích 2129 m2, gồm 2 khu phòng học kiên cố, khu hiệu bộ, khu thực hành thí nghiệm và thực hành tin học; nhà đa năng và sân vận động trên 1ha.

Hiệu trưởng đầu tiên của trường là  Thầy Nguyễn Văn Khuyến,  tiếp đến Thầy Nguyễn Kim Bôi và hiện nay là thầy Vũ Trí Thức.
Năm học 1977- 1978  : Đội ngũ giáo viên được kiện toàn với 24 giáo viên. Số cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý được biên chế đủ ngay từ đầu. Phần lớn số giáo viên có tuổi nghề từ 5 – 7 năm trở lên, có kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Năm học này có 14 lớp với 515 học sinh.
Năm học 2011-2012 : Đội ngũ giáo viên được bổ sung đủ về số lượng với 108 cán bộ giáo viên ( 3 Thạc sỹ, và 4 đồng chí đang theo học).  Nhìn chung đội ngũ đã có sự chuyển biến trong phương pháp làm việc và giảng dạy. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, bước đầu đã có sự hoà nhập và năng động trong công tác.
Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn ngày càng cao. Kết quả giáo dục nói chung và giảng dạy nói riêng được khẳng định. Năm học này có 45 lớp với 1961học sinh.

Năm học 2011-2012 trường THPT Trần Đăng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác QLGD nâng cao chất lượng giảng dạy, lập thành tích hướng về Kỷ niệm 35 năm TL trường dự kiến vào tháng 11/2012..

II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Về việc triển khai và thực hiên quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở
a) Vai trò chỉ đạo của tổ chức Đảng, ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC trong đơn vị
Tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định 87/2007/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ trong toàn cơ quan; Nghị định 71/1998/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ….
Tập trung triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bám sát Quyết định số 66-QĐ/BCĐcủa Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của TP; quy định tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, cán bộ CNV trong toàn đơn vị, nhanh chóng giải quyết các vấn đề kiến nghị cán bộ CNV một cách hiệu quả.
Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Quan tâm đảm bảo công việc, thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
Đưa  việc thực hiện QCDC vào nghị quyết chi bộ để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng thường xuyên được quan được quan tâm.
b)  Nhận thức của cán bộ, viên chức trong đơn vị đối với việc thực hiên QCDC
Các nội dung QCDC được các tổ chức đoàn thể của trường triển khai thực hiện khá tốt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn và cán bộ CNV đều xác định được trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện QCDC, cụ thể :
Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện QCDC theo từng nội dung như : phương pháp, hình thức công khai; xây dựng quy trình và tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức…
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức đóng góp điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tinh thần Nghị định 71.
Xây dựng lịch và bố trí nơi tiếp công dân. Kịp thời giải quyết các đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân.
Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm học theo đúng theo quy định, đúng các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
c) Những vấn đề Đảng viên, cán bộ, giáo viên quan tâm
Cấp ủy và ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện QCDC. Từ đó, các tổ chức đoàn thể là nòng cốt trong thực hiện QCDC gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của nhà trường, như : cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”…
Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn đã phát huy khá tốt vai trò của mình trong việc thực hiện QCDC. Tuy nhiên, còn một số vần đề cần được quan tâm như :
Công tác triển khai học tập ở một số tổ chuyên môn còn sơ sài, chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức. Việc xây dựng kế hoạch không chi tiết, thiếu thực tiễn nên trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc.
Mặt khác, việc tham gia ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức trong các mặt hoạt động của đơn vị còn hạn chế. Ban thanh tra nhân dân vừa kiện toàn nên chưa thể hiện được vai trò kiểm tra, giám sát.
d) Hồ sơ triển khai thực hiện QCDC
Năm học 2011-2012 Nhà trường có đầy đủ hồ sơ triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ
+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC  và phân công nhiệm vụ trong BCĐ.
+ Quy định chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc của đơn vị trường học.
+ Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn.
+ Quy định công khai tài chính và Quản lý tài sản công.
+ Quy định về công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về mức thi đua khen thưởng.

+Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
2. Về tổ chức, bộ máy của nhà trường
a) Lãnh đạo
Gồm 03 đồng chí : 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng với quyền hạn và nhiệm vụ chính sau :
Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường, lên  kế hoạch và tổ chức nhiệm vụ năm học.
Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước…
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh. Tổ chức thcự hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, công tác xã hội hoá giáo dục.  Chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các nhiệm vụ được giao.
b) Hội đồng trường
Nhà trường đã thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định trong Điều lệ trường THPT. Hội đồng trường có chủ tịch, một đại diện của tổ chức Đảng, một đại diện của tổ chức Công đoàn, một đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện giáo viên, một đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
c) Các tổ chuyên môn
Tổng số 05 tổ chuyên môn, 01 tổ Hành chính-VP
TT    Tên tổ    Số lượng CBGV    Ghi chú    
1    Toán-Tin    21     (01 Thạc sỹ, 01 cao học)    Tổ trưởng Đoàn Hồng Phục
2    Văn – Sử    19    (01  Thạc sỹ)    Tổ trưởng  Nguyễn Thị Minh Thắng
3    Vật lý-KT-Sinh    18    (01 Cao học)    Tổ trưởng  Dương Thị Hồng Vân
4    Hoá-GD-TDQP    20   (01 cao học)    Tổ trưởng Nguyễn Thúy Hà
5    Tiếng Anh-Địa lý    19 (01 Thạc sỹ)    Tổ trưởng Đặng Viết Huy
6    Hành chính văn phòng  11                 Tổ trưởng Bùi Văn Thắng
Tổng số    108        
d) Các tổ chức khác trong nhà trường
Chi Bộ Đảng
Chi bộ Đảng được thành lập tháng 09 năm 1977, tổng số Đảng viên trong chi bộ hiện nay là 28, cấp ủy 5 Đ/C,  phần lớn là Đảng viên trẻ.
Chi bộ Đảng của trường luôn theo sát kế hoạch hoạt động của Huyện ủy để làm tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chi bộ cũng luôn quán triệt và phổ biến kế hoạch này tới từng cán bộ Đảng viên. Các cán bộ Đảng viên luôn là nhưng người thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có lối sống trong sạch và lành mạnh, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và chính quyền địa phương. Các Đảng viên trong chi bộ kiên quyết chống lại các biểu hiện có tính tiêu cực, chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng và trong các tổ chức đoàn thể. Hàng năm chi bộ đật danh hiệu tổ chức cs đảng trong sạch vững mạnh.
Công đoàn
Tổng số công đoàn viên 96 , trong đó nữ 82 (chiếm trên 80%). Công đoàn nhà trường luôn là nòng cốt trong việc hưởng ứng và đôn đốc các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp gắn liền với Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào xây dựng môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp” và xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.
Trong các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt,… Công đoàn đã vận động tốt cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng các cuộc vận động của ngành và công đoàn ngành.
Qua gần 4 năm hoạt động Công đoàn trường  đã không ngừng lớn mạnh, tích cực cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Sở Giáo dục, công đoàn ngành giáo dục giao phó. Năm học 2010-2011 công đoàn được cộng nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn ngay đầu năm học, luôn bám sát chủ đề năm học của ngành, có kế hoạch tham mưu với BGH nhà trường tổ chức tốt các hoạt động học tập, bồi dưỡng chính trị, các nội quy, quy định của nhà trường và của Đoàn. Tuyền truyền, đấu tranh, phong, chống các tệ nạn XH,...  Củng cố nâng cao chất lượng các đội thanh niên xung kích, cờ đỏ trong nhà trường.
Từ kế hoạch hoạt động của trường, của Đoàn trường chi đoàn cán bộ giáo viên đã xây dựng kế hoạch hoạt động để phối hợp  Đoàn thanh niên với các nhiệm vụ chính sau :
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lồng yêu nghề,…Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của trường trong việc giáo dục học sinh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước.
- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tiên phong đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Nâng cao trách nhiệm trong công việc, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm học 2010-2011 Được tặng Bằng khen của Thành đoàn.
Hội đồng thi đua và khen thưởng
Hội đồng thi đua khen thưởng tư vấn về công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường và hoạt động theo quy định và các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chuẩn thi đua khen thưởng của trường.
Hội đồng kỷ luật
Ngay từ đầu năm học nhà trường thanh lập Hội đồng kỷ luật; Hội đổng kỷ luật có nhiệm vụ xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch, gồm: Hiệu trưởng, cố vấn Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
Mặt khác, Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm xét và đề nghị xử lí kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Các thành phần của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của ngành và của pháp luật.

III. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm của trường
Tổng diện tích đất của trường là : 2219m2
Khuôn viên của trường có tường bao xung quang, đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật và chắc chắn trong công tác bảo vệ.
Mật độ cây xanh trong trường phù hợp, môi trường sạch sẽ và đẹp.
2. Phòng học và phòng làm việc, phòng thực hành thí nghiệm, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa năng, phòng y tế
Số phòng học văn hoá        :       28       Phòng học bộ môn Tin học        : 02
Phòng thực hành  Hóa - sinh    : 01        Phòng học Ngoại ngữ               : 01

Phòng thực hành Lý – Công  nghệ : 01  Phòng công nghệ thông tin         01

Phòng Thư viện : 01
Phòng Y tế          : 01                              Phòng Hiệu trưởng        : 01    
Phòng Phó Hiệu trưởng        : 02            Phòng HĐGD     :            01
Phòng truyền thống        :       01            Phòng đoàn TN         :     01
Phòng nghỉ giáo viên         : 01               Phòng kế toán        : 01
Phòng Công đoàn            : 01                Phòng thường trực bảo vệ    : 01
Trong các phòng học, phòng chức năng đủ số bàn ghế theo đúng quy định, thoáng, hệ thống điện chiếu sáng hợp lý,…
3. khu để xe, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng
Khu để xe : 03 (01 dành cho giáo viên, 02 dành cho học sinh) đảm bảo chất lượng, đủ diện tích phục vụ.
Nha đa chức năng (Thể chất) : 01, khu sân vận động : 01
4. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập
Máy chiếu : 03 cái, có liên tục  02 máy để phục vụ các phòng học thông thường )
Phòng thí nghiệm Vật lý, Hoá học, Sinh học : Đầy đủ các đồ dùng phụ vụ bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhà thể chất : Có tương đối đủ các trang thiết bị phục vụ bộ môn thể dục, giáo dục thể chất
Thư viện : Diện tích 52m2, tổng số đầu sách của thư viện 1.773 cuốn, nội quy đầy đủ, rõ ràng. Nhà trường đã thành lập tổ công tác thư viện, từng học kỳ tuyên truyền tới học sinh số lượng sách, báo, tạp chí,…(đặc biết các loại sách, tạp chí mới phục vụ cho giảng dạy và học tập). Ban công tác thư viện có sổ theo dõi mượn sách, trả sách.
5. Kinh phí cho hoạt động giáo dục
Kinh phí chi cho hoạt động giáo dục được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho nhà trường hàng năm và một phần huy động từ công tác xã hội hoá giáo dục.

Thông tin sẽ được cập nhật thêm 

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục