logo School Reviews

University of Bayreuth - Trường tại Mỹ

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Đại học Bayreuth là một trường đại học theo định hướng nghiên cứu năng động. Trường cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục định hướng tương lai thông qua các viện nghiên cứu và giảng dạy dựa trên nghiên cứu. 

 

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Bayreuth nằm trong top #301 trên thế giới

Website: https://www.uni-bayreuth.de

TỔNG QUAN

Đại học Bayreuth là một trường đại học theo định hướng nghiên cứu năng động. Trường cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục định hướng tương lai thông qua các viện nghiên cứu và giảng dạy dựa trên nghiên cứu. 

Trường cung cấp cho sinh viên từ Đức và nước ngoài một bầu không khí tối ưu cho việc học tập trong các lĩnh vực chuyên ngành của nghiên cứu với một hồ sơ theo dõi xuất sắc cũng như trong các lĩnh vực hồ sơ được lựa chọn chiến lược. Trường là một trường đại học rất hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. 

Với cách tiếp cận chủ động của Trường về các cấp độ khu vực, quốc gia và quốc tế, Trường cũng là một trường đại học rất cạnh tranh, tập trung vào chiến lược quốc tế hóa tập trung. Trường hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục đại học và các tổ chức nghiên cứu phi đại học trên toàn thế giới để thúc đẩy đối thoại giữa học viện và xã hội.

Từ khi thành lập, mục tiêu của Đại học Bayreuth đã được thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục liên ngành cũng như phát triển tập trung xây dựng hồ sơ liên ngành. Phù hợp với mục tiêu đó, Trường truyền đạt trình độ kỷ luật và liên ngành được định hướng theo nhu cầu học tập, kỹ thuật và xã hội trong tương lai. Những bằng cấp này được dựa trên nghiên cứu cơ bản và thực tế theo định hướng trong các lĩnh vực chuyên môn mạnh mẽ. Trường cung cấp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu một môi trường nghiên cứu và học tập với giấy phép sáng tạo và do đó Trường tự đặt mình vào sự cân bằng giữa tự do học tập, tiến bộ khoa học và sự liên quan thực tế cũng như trách nhiệm xã hội và văn hóa.

Trường đại học của Trường có các tiêu chuẩn cao nhất cho các chương trình nghiên cứu và nghiên cứu của trường. Trường tìm kiếm và quảng bá tài năng. Trường cung cấp cho sinh viên năng lực chuyên môn cao cũng như cho phép họ đưa ra quyết định và hành động một cách độc lập và có trách nhiệm. Trường hy vọng họ không chỉ được cam kết và đam mê, mà còn có can đảm để suy nghĩ nghiêm túc và độc đáo. Trường tìm kiếm và đạt được các nhà nghiên cứu nổi bật, những người sẵn sàng tăng thách thức để đóng góp một cách sáng tạo cho sự phát triển hơn nữa của khoa học và các viện nghiên cứu.

Trường giữ liên lạc trực tiếp và cởi mở, đưa ra các quyết định minh bạch đồng thời sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và bền vững. Cơ cấu tổ chức của Trường thúc đẩy hợp tác học thuật cũng như trao đổi giữa sinh viên và các nhà nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sự hỗ trợ theo định hướng dịch vụ của chính quyền đối với các hoạt động này. Điều này cho phép tất cả các thành viên của trường tham gia vào sự phát triển năng động của trường đại học của Trường.

Trường ủng hộ cơ hội bình đẳng cho mọi người và tận dụng sự đa dạng như tiềm năng sáng tạo. Là một trường đại học thân thiện với gia đình, Trường có thể kết hợp sự nghiệp, học tập và gia đình.

Trường đại học của Trường là một lĩnh vực kinh nghiệm cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhân viên và cư dân của thành phố cũng như toàn bộ khu vực. Cuộc sống đại học tạo hình cho sinh viên và rèn luyện mối liên kết chặt chẽ giữa trường đại học và cựu sinh viên của trường.

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT: $14,916

HỌC PHÍ: $1,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM: $15,916

 

Thông tin sẽ được cập nhật thêm. 

Xem thêm thông tin tại: https://www.uni-bayreuth.de

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục